AFC yazılımı

DİJİTASYON İÇİN FİNANSAL YAZILIMINIZ
VE OTOMASYON

20 yıl
Deneyim

54
Memnun
Müşteriler

bsgroup-data-analytics-roger-unholz

Bir uzmandan finansal yazılım ile çalışmak.

AFC yazılımı kullanılarak, konsolidasyon ve bütçeleme gibi önemli finansal süreçler yeniden tasarlanır ve tüm organizasyon daha çevik ve verimli hale gelir. Platformdaki işle ilgili verilerin merkezi olarak toplanması ve neredeyse gerçek zamanlıya dayalı, doğrulanmış raporlar ve self servis araçların sağlanması, hızlı yanıt verme ve yönetim için önemli içgörülerin elde edilmesini de sağlar. AFC Software, finans departmanlarına dijital dönüşümü desteklemek için son teknoloji ve otomatikleştirilmiş bir çözüm platformu sunar. Otomasyon ve gelişmiş analitiğin entegrasyonu yoluyla% 100 gerçeğe dayalı karar verme hedefi ile çözüm, zorlu bir iş ortamında CFO’nun rolünü geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanıyor.

«Müşterilerimiz için, AFC Yazılımı yenilik ve dijitalleşmenin itici gücüdür. Platformun yardımıyla, finansal süreçler yeniden tasarlanabilir ve daha verimli bir şekilde tasarlanabilir ve günlük görevler otomatikleştirilerek size veriye dayalı analiz ve gerçeklere dayalı karar verme için daha fazla zaman kazandırılabilir.»

ROGER UNHOLZ, AFC UZMANI