autoneum

KURUMSAL BİR VERİ AMBARININ GELİŞTİRİLMESİ

BSGROUP-DA-Produktion-leichtgewichtiger-Schallisolationen

Autoneum, araçlar için akustik ve ısı yönetimi alanında dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçisidir: Autoneum’un Küresel BI projesi, şirketin SAP R3 ile tanışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel ve işlevler arası raporlama gereksinimleri ile gündeme geldi. Autoneum’un, SAP BW, Oracle ve Microsoft çözümleri arasından seçim yapması gerekiyordu. CFO, Finans ve Kontrol, İK, BT ve Satın Alma departmanlarının katılımıyla yapılan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kurumsal stratejik perspektif doğrultusunda, şirketin gereksinimlerini, küresel ölçekte bir Microsoft kurumsal veri ambarı ve genel olarak Microsoft BI ile karşılanmasına karar verildi.

«IBCS’in, Autoneum Holding çapında, yönetim kurulu ve idarî raporlamaların standardizasyonu ve uyumlaştırmasında büyük faydasını görüyorum.
Raporların sayısı ve dolayısıyla yazılma süreleri bu sayede % 50 azaldı.»

Roger Sturzenegger, Küresel Ana Veri Yönetimi & İş Zekâsı Şefi

Bir Bakışta Sunduğumuz Çözüm

Bu öncüller göz önüne alındığında, küresel BI projemizin hedefleri büyük ölçüde açıktı. Hedeflerden biri, standartlaştırılmış, etkileşimli ve tutarlı bir şekilde, tek tip, küresel ve Microsoft teknolojisinden faydalanan bir BI raporlama ve Self-Servis BI araç ortamı geliştirmekti. Her şeyden önce, çeşitli işlevlerden alınan veriler, genel olarak değerlendirilebilmeliydi. İlk adım, Muhasebe, Konsolidasyon, Maliyet muhasebesi ve Üretimden gelen verileri, Kurumsal Veri Ambarı’na (E-DWH) yüklemekti. Buna dayanarak, ileri düzey kullanıcılar için merkezi bir OLAP veri pazarı ve özel amaçlı değerlendirmeler oluşturuldu. Özel gereksinimler için oluşturulan diğer Veri Pazarları E-DWH’den türetildi. Bu şekilde “tek gerçek kaynağı” (SSOT) yaklaşımı daima korundu.

Projede Öne Çıkanlar

Yönetim kurulu ve yönetim raporlamalarında Uluslararası İş İletişimi Standartlarının (IBCS) tanıtılması ve uygulanması birincil hedefti. “Gerçekten önemli olana odaklanın” – kavramsal, algısal ve anlamsal kurallar, tüm bir raporlama sistemini şekillendirir. Renk ve notasyon konseptleri için destek ve ayrıca grafik sunumların standardizasyonu çok önemlidir.

«Otomotiv sektörü tedarikçileri için üç başarı faktörü vardır: Teklif verebilmek için küresel olarak konumlanmış olmalısınız. Autoneum’un ana pazarları Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’dır. İhalelere kabul edilmek için yenilikçi olmalısınız. Ayrıca, marjların cazip kalması için tedarikçilerin maliyet lideri olmaları gerekir.»

Martın Hırzel, CEO autoneum

BSGROUP-DA-autoneum-RIMIC-Hitzeschild