DENNER AG

Kapsamlı bir İş Zekası Çözümünün Uygulanması ve İşletimi

Bsgroup-Data-Analytics-Denner-Adrian-Bodmer
«BSGroup Data Analytics AG, farklı sistemlerden rakamları bir araya getirme ve çapraz kaynaklı sistem analistleri yaratma zorluğunun üstesinden ustalıkla geldi. BI ortamında, gereksinimlerimize hızlı tepki veren güçlü bir ortak bulduk.

BSGroup Data Analytics AG, kontrolörlerimizin ihtiyaçlarına nasıl yanıt vereceğini ve onlara özel uyarlanmış bir raporlama çözümünü nasıl oluşturacağını biliyordu.»

Adrian Bodmer, CFO Denner AG

«BSGroup Data Analytics A.Ş.’nin Microsoft BI yığını hakkındaki teknik bilgisi, tüm bir şirket için istikrarlı ve yüksek performanslı bir raporlama çözümü inşa etmemizi sağladı.

Geliştirme aşamasında iyi tanımlanmış şablonların kullanılması, değişikliklerin hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulanabilmesini mümkün kıldı.»

Manuel Fondo, CIO, Denner AG

Bsgroup-Data-Analytics-Denner-Manuel-Fondo
BSgroup-Data-Analytics-Denner-Einkauf

Denner AG, İsviçre’nin önde gelen indirim süpermarketleri zinciridir ve ülkenin her yerinde temsil edilmektedir. Denner AG, kendine ait 570 şubesi ve 270 ortak şirketi dahil olmak üzere yaklaşık 840 Denner satış noktasında yılda yaklaşık 140 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Şirket şu anda yaklaşık 5.800 kişinin yanı sıra 130 çırak istihdam etmektedir. Denner, toplamda, dünya çapında yaklaşık 2.800 tedarikçiden gelen 100.000’den fazla ürünü müşterilerine sunmaktadır.

«Şirket verilerinin, Denner AG’nin tüm iş faaliyet alanlarını birleştiren ve ilgili departmanlar için her zaman mevcut ve kullanılabilir olan, tek tip ve merkezi bir görünümüne ihtiyacımız vardı.»

Adrian Bodmer, CFO Denner AG

Denner AG ile başarılı işbirliğimiz, bu taleple birlikte, 2014 yılında başladı.

Denner tarafındaki müşterilerimiz– CFO Adrian Bodmer ve CIO Manuel Fondo – yeni bir ödeme sistemi entegre edilmesi çabalarının bir parçası olarak, şirket çapında kilit öneme sahip rakamların kısa sürede raporlamasını bir an önce işler hale getirme vizyonuna sahipti. Bu, denetim verilerinin, farklı departmanlar tarafından kullanılmasını ve analiz edilmesini sağlayacaktı.
Proje ekibinin karşılaştığı en büyük zorluk, POS sistemi tarafından üretilen kalem verilerini merkezi olarak erişilebilir ve tüm bir değer zinciri boyunca diğer verilerle karşılaştırılabilir kılmaktı.

Denner AG için ürettiğimiz çözüm

Sunduğumuz çözüm dahilinde veri modelini, üst düzeyde kümelenmiş verilerin kalem seviyesinde en küçük birime kadar, medya süreksizliği olmaksızın analiz edilebileceği bir şekilde tasarladık. XL3 ve XL3-Web sayesinde, Denner AG, şu anda yaklaşık 1.000 çalışanına tek tip ve gerektiğinde, oldukça ayrıntılı veriler sağlayabilmektedir. Geniş kapsamlı veri modeli, hem kontrolün özel gereksinimlerini, hem de satın alma ve satış gibi operasyon alanlarının ihtiyaçları karşılayabilmektedir.

Müşteri Menfaati

Denner AG için, 180’den fazla statik rapordan toplam 30 dinamik standart raporu içeren bir portföy oluşturulabilmektedir. Bunlar arasında, farklı görünüm ve ayrıntı seviyelerine sahip bir tedarikçi pazarlık raporunun yanı sıra satış fiyatı faaliyet kârından net marja kadar ürün düzeyindeki bilgileri gösteren bir fiyat/miktar/karışım raporu, ve hatta satış noktalarının günlük, haftalık ve aylık performans ölçümlerini görüntülemek için kullanılabilecek bir fiyat / miktar / karışım raporu da vardır.
Bu yaklaşım, etkililik ve verimlilikte önemli bir artışa yol açmıştır ve kurumsal mekanizmanın, verileri yorumlamaya daha fazla hazırlamaya ise daha az zaman harcamasına olanak tanır.
Tek tip veri kataloğu ve bütünleşik kontrol, Denner AG’yi dijital çağda daha verimli yönetmek ve mevcut analiz seçeneklerini daha da geliştirmek için gerekli temeli sağlar.