Manor

Finans ve Kontrol için İş Zekası

«BSGROUP Data Analytics AG’de, BI ortamında dinamik bir iş sahasının değişen gereksinimlerine hızlı ve yetkin bir şekilde cevap verebilecek güçlü bir ortak bulduk.»

«BSGroup Data Analytics AG, Microsoft yığınında kusursuz bir uzmanlığa sahip. Ayrıca, pratik deneyimlerinin zenginliği, ve projeyi hızlı ve sorunsuz bir şekilde uygulama doğrultusundaki yapısal yaklaşımları da bizi ikna etti..»

Thomas Stöcklın, CFO Manor AG

Yeni kurumsal yönetim ile, Dijital çağın geleceğine.

Manor AG, İsviçre’nin en büyük mağazalar grubudur ve ülkenin dört bir yanında şubeleri bulunmaktadır. Şirket, yaklaşık 8.300 çalışan ve 330 çırak istihdam etmektedir. Manor Group bünyesinde 59 Manor mağazası, 30 Manor gıda süpermarketi ve 27 Manora restoranı yer almaktadır. Manor, toplamda, dünya çapında yaklaşık 2.800 tedarikçiden bir milyonun üzerinde ürün stoklamaktadır. Bunların 700 kadarı, Manor Gıda süpermarketlerine mevsimlik ürünler sunan yerel üreticilerdir.

«Şirket verilerinin, Manor’un tüm iş alanlarını birleştiren ve ilgili tüm departmanlar için her zaman hazır ve kullanılabilir olacak tek tip ve merkezi bir görünümüne ihtiyacımız vardı.».

«BSGROUP, hızlı iş analizi ve karar almaya olanak tanıyan basit Finansal ve faaliyet odaklı raporlamanın kurulumunda kilit öneme sahip bir ortak olmuştur.»

Sandra Kottenauer,
Ürün & Pazarlama Şef Sorumlusu, Manor AG

BSGROUP-Sandra-Kottenauer-Manor

Manor AG ile başarılı İşbirliğimiz 2017 yılında, bu sipariş ile başladı.

Manor’daki proje yöneticimiz Mario Ghidoni’nin vizyonu, yeni bir ERP sisteminin uygulanmasının bir parçası olarak, farklı departmanlara ait kontrolle ilgili verilerin kullanımı ve analizine olanak tanıyacak, şirket çapında yeni bir finansal raporlama sistemini kısa sürede kurmaktı.

Proje ekibinin karşılaştığı en büyük zorluk, bir yandan ERP sistemi tarafından oluşturulan ürünleri ve finansal verileri operasyonel raporlamaya kadar finansal bir bakış açısı elde edecek şekilde hazırlamak, ve diğer yandan büyük veri hacmi karşısında mümkün olan en iyi çözümleri geliştirmekti.

Çözümümüzle, veri modelini, yüksek düzeyde kümelenmiş verilerin, medya süreksizliği olmaksızın ürün düzeyinde en küçük birime kadar analiz edilebileceği şekilde tasarladık. XL3 ve XL3-Web sayesinde, Manor AG şu anda yaklaşık 3.000 çalışana standartlaştırılmış ve gerektiğinde son derece ayrıntılı veriler sağlayabilmektedir. Perakende ve satın alma gibi operasyon alanlarının yanı sıra kontrolün ihtiyaçları da tek bir veri modeliyle kapsanmaktadır.

MÜŞTERİYE SAĞLANAN FAYDA

Manor AG için 140’tan fazla statik rapordan, IBCS standardına uygun toplam 12 dinamik standart raporu içeren bir portföy oluşturulmuştur. Portföy, farklı görünümler ve ayrıntı seviyeleriyle bütün bir gelir tablosunun yanı sıra sipariş hacimlerinin geçici olarak görselleştirildiği bir satın alma raporunu veya satış noktalarının günlük, haftalık ve aylık performans ölçümüne ilişkin bir raporu da içermektedir.

İstikrar ve tek gerçek kaynağı (SSOT) yaklaşımı yoluyla kazanılan verimlilik, veri ve raporların hazırlaması yerine yorumlama ve içeriğe daha fazla zaman harcanmasına olanak tanır.

Tek tip veri kataloğu ve bütünleşik kontrol, dijital çağda büyük mağaza grubunu yönetimi ve mevcut analiz seçeneklerini daha da geliştirebilmek için gerekli temeli sağlar.

«BSGroup Data Analytics AG’nin benzer sorunlardaki deneyimi, karmaşık olmayan bir yoldan ortak bir dil bulmamızı kolaylaştırdı
Proje kurulumu her daim net ve sabitti ve tahsis edilen kaynaklara üst düzey bir esneklik ve üst düzey bir kulanılabilirliik eşlik ediyordu. »

«Sonuç, tutarlılığı, net veri modeli ve dolayısıyla kullanıcı tarafından benimsenmesi ekseninde çok etkileyiciydi. Tutarlı veri kataloğu ve bütünleşik kontrol, dijital çağda şirketin yönetileceği ve analitiğin geliştirileceği rotayı belirliyordu. »

Mario Ghidoni, Özel Projeler Müdürü, Manor AG